Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu SA-3M automātiskās sakabes rezerves daļu piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu SA-3M automātiskās sakabes rezerves daļu piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu SA-3M automātiskās sakabes rezerves daļu piegāde”  SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un SIA “LDZ  ritošā sastāva serviss”/ Pircēju.

Konkursa priekšmets un apjoms: kravas vagonu SA-3M automātiskās sakabes rezerves daļu piegāde ”SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tās daļām pilnā apjomā.

Nr.

Prece

Daudzums

1

Centrējošā sijiņa

ЦДРЛ 711.00.00.000 ЧУ5.07.0740

700.00

2

Pakare svārstīgā

ЦДРЛ 7114.00.008

100.00

3

Centrējošā sijiņa

518.00.0120-0 vai 287.35.010-0

140.00

Preces piegādes būtiskākie noteikumi:

termiņš: līguma darbības termiņš no līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 30.jūnijam;

piegāde: paredzēta pa daļām atsevišķās preču partijās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atsevišķiem pircēja rakstiskiem pieprasījumiem un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma;

vieta: Daugavpils vagonu remonta centrs, Varšavas ielā 49, Daugavpils

Piedāvājuma nodrošinājums.

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN), ja piedāvāto iepirkuma priekšmeta daļu kopsumma pārsniedz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN;

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 13.jūnija, plkst. 9.45, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 13.jūnijā, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā)

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa Nr.+371 67234925, e-pasts: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 13.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31