Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/20-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (14.02.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/20-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 1.marta plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2023.gada 1.martā plkst.10.00.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 1.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš