Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu bukšu mezglu un citu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu bukšu mezglu un citu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu bukšu mezglu un citu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: kravas vagonu bukšu mezglu un citas rezerves daļas un to piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2020.gada 24.februārim plkst.09.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2020.gada 24.februārī plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2020.gada 24.Februāris plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš