Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – Sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets: kravas vagonu automātisko bremžu detaļu un autorežīma 265A-4 rezerves daļu (kopā 125 daļas) piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

 

Detalizētu sarunu procedūras priekšmeta daļu uzskaitījumu skatīt šī sludinājuma pielikumā.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā (3.stāvā, 341a.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: agate.kucenko@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

 

Maksa par Sarunu procedūras nolikuma saņemšanu ir EUR 85.00 (ieskaitot PVN 21%).

 

Lai saņemtu Sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “”.

 

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms Sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

 

Ja maksājumu par Sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda Sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2018.gada 17.jūlijam,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā (1.stāvā, 103.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 17.jūlijā, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā (3.stāvā, 339.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

 

Līguma izpildes laiks un termiņš: paredzēts pa daļām atsevišķās preču partijās 14 dienu laikā pēc pircēja rakstiska pieprasījuma un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma. Līguma termiņš līdz 31.07.2019.

 

Preču piegādes vieta: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV) (adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417, Latvija).

 

Papildus informācija:

  • piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

 

- piedāvājuma nodrošinājuma summa 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR, bez PVN) kā kredītiestādes garantija vai iemaksa bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā kredītiestādes garantija vai iemaksa bankas kontā.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 67234934, fakss: +371 67234250, e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 17.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31