Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk-sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju. 

Sarunu procedūras priekšmets: kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde  saskaņā ar šādu specifikāciju:

 

Nr. p/k

Nosaukums

Rasējuma numurs

Mērv.

Daudzums

Automātisko bremžu detaļas

1

Vārsts sb

270.065sb

gab.

1000.00

2

Vārsts

270.093

gab.

450.00

3

Sprūdiņš

270-324

gab.

20.00

4

Vārsta ligzda

270.359

gab.

60.00

5

Ligzda

270.386

gab.

1000.00

6

Atspere

270.315

gab.

750.00

7

Atspere

87.02.21

gab.

800.00

8

Gredzens

150.03.121

gab.

600.00

9

Atspere

483.002

gab.

100.00

10

Atspere

483.025

gab.

30.00

11

Disks diafragma

270.717

gab.

100.00

12

Paplāksne

270.754

gab.

50.00

13

Vārsts sb

483.090

gab.

1600.00

14

Vārsts sb

483.110

gab.

800.00

15

Plunžēris sb

483.M.120

gab.

1500.00

16

Stienis

483.003

gab.

150.00

17

Diafragma

483.020

gab.

1500.00

18

Disks

483.014

gab.

350.00

19

Ligzda

483M.050

gab.

1000.00

20

Ieliktnis

483.022

gab.

400.00

21

Atspere

483-029

gab.

1800.00

22

Ligzda

483M.012

gab.

200.00

23

Atspere

483-031

gab.

400.00

24

Atspere

270-327

gab.

100.00

25

Vāks

270-302

gab.

30.00

26

Rezerves rezervuārs R7-135

R7-135 7016.40.150-2SB

gab.

5.00

27

Gala krāns

4313

gab.

10.00

28

Vārsts

483A.030

gab.

1200.00

29

Veltnītis

295.207

gab.

1000.00

30

Gala krāns

4314Y1

gab.

600.00

31

Blīve

536-143

gab.

150.00

32

Starplika

295.210

gab.

4000.00

33

Glāze

574.300

gab.

300.00

34

Gredzens

40Mn 470-72

gab.

500.00

35

Starplika

134-01-07

gab.

20.00

36

Starplika

134-01-20

gab.

20.00

37

Starplika

134.01.1842234-H

gab.

30.00

38

Blīve

134.02.2242236-H

gab.

30.00

39

Augšējais  vāks

134.00.02

gab.

10.00

40

Vārsts

0890.00.00.005

gab.

25.00

41

Austiņa

642-300

gab.

200.00

42

Skrūve

574B-006

gab.

30.00

43

Sprostgredzens

188M.12

gab.

70.00

44

Atbalsta gredzens

188.42-2

gab.

60.00

45

Manšete

188.22B

gab.

2000.00

46

Ieliktnis

188.31A

gab.

100.00

47

Galviņa

188-46-2

gab.

300.00

48

Paplāksne

188-45

gab.

2400.00

49

Manšete

511-06A

gab.

10.00

50

Manšete

508-12A

gab.

100.00

51

Starplika

508-08

gab.

10.00

52

Paplāksne

188-48

gab.

2300.00

53

Sprosts

188-35A

gab.

200.00

54

Apskaviņa d49mm

P17-002

gab.

800.00

55

Savienojuma galviņa 1-A

P17.010

gab.

50.00

56

Šļūtenes uzgalis 1-A

R17-003 1A

GOST 2593-69

gab.

50.00

57

Caurule

R-11

gab.

20.00

58

Ass

4304.00.08

gab.

2000.00

59

Ieliktnis

4304.00.09

gab.

1000.00

60

Gredzens

016-020-25-2-3

GOST 18829-73

gab.

1000.00

61

Gredzens

032-035-19-2-3

GOST 18829-73

gab.

1200.00

62

Starplika

4314.00.07

gab.

500.00

63

Regulējošais uzgrieznis

574b.303

gab.

60.00

64

Atspere

574b.305

gab.

60.00

65

Vāks

574B-301

gab.

130.00

66

Vāks

574B-402-1

gab.

250.00

67

Galva

574A-102-1

gab.

40.00

68

Uzgrieznis

574B-003-1

gab.

300.00

69

Ieliktnis

574B.302

gab.

50.00

70

Paplāksne

559-034

gab.

600.00

71

Gredzens

574B-005

gab.

50.00

72

Apakšējais virzulis

265.A.213-3

gab.

400.00

73

Gredzens

265.219A

gab.

200.00

74

Blīvēšana*

265A-269

gab.

300.00

75

Vārsts

265A.030

gab.

60.00

76

Kontruzgrieznis

265.228-1

gab.

20.00

77

Vārsts

265A.027.2

gab.

40.00

78

Uzgrieznis

706.004

gab.

20.00

79

Gredzens

642-011

gab.

20.00

80

Vāks

507.004

gab.

5.00

81

Caurule

706.005

gab.

5.00

82

Ietvere

642.007

gab.

50.00

83

Bīdītājs

265A.267-7

gab.

400.00

84

Ligzda

265A.267

gab.

50.00

85

Savienojuma šļūtene

R-11

gab.

20.00

86

Atspere

305-108

gab.

600.00

87

Krāns

4300 B

gab.

1400.00

88

Korpuss

265.235-1

gab.

20.00

89

Svira

265-339-3

gab.

100.00

90

Šķīvis

692.217

gab.

50.00

91

Gredzens

692.218

gab.

100.00

92

Slīdnis

265.253-1

gab.

100.00

93

Vadīkla tapa

265.252-1

gab.

50.00

94

Šķīvis

265.218A-2

gab.

50.00

95

Atspere

265A.268

gab.

100.00

96

Gredzens

265.271

gab.

150.00

97

Atspere

265-232

gab.

30.00

98

Uzgrieznis

642.003

gab.

100.00

99

Vāks

642-008

gab.

100.00

100

Caurule

642-101

gab.

30.00

101

Caurule

642-014

gab.

30.00

102

Virzulis

508.04.A

gab.

20.00

103

Caurule

710.002

gab.

20.00

104

Galva

188-70 B-3

gab.

200.00

105

Virzulis

265A.212-4

gab.

200.00

106

Gredzens

642.016 (010)

gab.

20.00

107

Atspere

710.003

gab.

10.00

108

Kloķis

4304.00.12

gab.

50.00

109

Kloķis

4304.00.03

gab.

300.00

110

Vārsts

4304.01.00

gab.

350.00

111

Vārsts

4314.01.00

gab.

1200.00

112

Krāna lodvārsts

4300B

gab.

50.00

Autorežīma 265A-4 rezerves daļas

113

Slīdnis

265.253-3

gab.

150.00

114

Virzulis augšējs

265A.212-6

gab.

8.00

115

Atspere

265.345-1

gab.

50.00

116

Atspere

643.132-2

gab.

50.00

117

Blīve

692.216-1

gab.

100.00

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN) kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai “Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 7.augusta plkst. 9.15,  Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 7.augusta, plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā (VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 7.Augusts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš