Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – iepirkums).

 

 

Iepirkuma priekšmets un apjoms: kravas vagonu 2- asu ratiņu (2.tipa, ГОСТ 9246) rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem:

Daļas

Nr.

Preces nosaukums

Preces tehniskais raksturojums (rasējuma nr., izmēri, u.c.)

Mērv.

Daudzums

1.

Starplika

M1698.01.005,

ТУ 32 ЦВ 2459-2007

gab

2 000.00

2.

Berzes ķīlis

M1698.00.003,                    

ТУ3183-234-011124323-2007

gab

10 000.00

3.

Berzes plāksne

(6 mm)

M 1698.02.004,

ТУ 32 ЦВ 2459-2007

gab

6 000.00

4.

Berzes plāksne (10мм)

M1698.02.001,

ТУ 32 ЦВ 2459-2007

gab

2 000.00

5.

Polimera ieliktnis

194.00.054-0  dm 45

gab

1 500.00

6.

Polimera ieliktnis

194.00.054-0  dm 46

gab

100.00

7.

Polimera ieliktnis

194.00.054-0  dm 47

gab

100.00

8.

Starplika

M1698.03.100 SB,                 

ТУ 32 ЦВ 2459-2007

gab

3 000.00

9.

Starplika

M1698.02.100 SB,

ТУ 32 ЦВ-2459-2007

gab

200.00

10.

Slīdņa uzvāznis

M1698.01.100 SB,

ТУ 32 ЦВ-2459-2007

gab

700.00

11.

Elastīgs elements

08.09.00.00.00.0-04

gab

1 000.00

12.

Sviru pārvada veltnītis 30х5х75

100.40.002-0

gab

2 000.00

13.

Veltnītis bremžu sviru pārvada 90х30

100.40.003-0

gab

100.00

14.

Sviru pārvada veltnītis 40х5х75

100.40.004-0

gab

2 000.00

15.

Pakaru veltnītis

100.40.013-1

gab

200.00

16.

Bremzes klucis*

25130-03-H

vai 25610-03-H                                      ТУ 2571-062-05766936-2002

gab

12 000.00

17.

Autorežīma balstsija

100.41.020-1SB

gab

200.00

 

 

Iepirkuma priekšmetam ir 17 daļas atbilstoši preču uzskaitījumam.

 

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Tehniskās specifikācija un līguma nosacījumi: atbilstoši iepirkuma nolikumam.

Līgums tiks slēgts starp iepirkuma uzvarētāju un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – pircējs).

 

Preču piegādes vieta: Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417.

 

Preču piegādes termiņš: pilnā apjomā, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.martam

 

Piedāvājuma nodrošinājums: iepirkuma dokumentācija paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN) kā kredītiestādes izsniegtu garantiju vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pircēja bankas kontā (norādīts nolikumā).

 

Iepirkuma nolikuma saņemšana: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.telpā), Rīgā, LV-1547. (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 26.februāra  plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 26.februārī plkst.10.00 VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, telpā Nr.339, 3.stāvā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.

 

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa Nr. +371 67234934, faksa Nr.: +371 67234250, e-pasts: iveta.dementjeva @ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 26.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31