Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla rekonstrukcija Ogres stacijā un Šķirotavas stacijā (parkā “Jāņavārti”)” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla rekonstrukcija Ogres stacijā un Šķirotavas stacijā (parkā “Jāņavārti”)”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš”  izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla rekonstrukcija Ogres stacijā un Šķirotavas stacijā (parkā “Jāņavārti”)” (turpmāk - sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:

Daļas Nr.

Nosaukums

1.

Ogres stacijas kontakttīkla rekonstrukcija   (saskaņā   ar   Ogres  stacijas kontakttīkla rekonstrukcijas Būvprojekta prasībām un Būvatļaujas nosacījumiem;

2.

Šķirotavas  (parks  Jāņuvārti)   stacijas   kontakttīkla rekonstrukcija   (saskaņā   ar

Šķirotavas (parks Jāņavārti) stacijas kontakttīkla rekonstrukcijas Būvprojekta  prasībām un   Būvatļaujas   nosacījumiem.

 

Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunas procedūras priekšmetu kopumā, gan par sarunu procedūras priekšmeta katru daļu atsevišķi pilnā apjomā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai “Kontakttīkla rekonstrukcija Ogres stacijā un Šķirotavas stacijā (parkā “Jāņavārti”)” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 341.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: natalija.volohova@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 18.septembrī, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā. Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā.

 

Papildus informācija:

1.piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 2000,00 EUR, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000.00 EUR bez PVN;

2.piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR;

3.iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālruņa numurs: +371 67233850, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: natalija.volohova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 18.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31