Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde saskaņā ar līguma specifikāciju:

Daļa

Nr.

Preces nosaukums

Daudzums

(gab.)

1.

Kompensatora bloks

КС-041 vai ekvivalents

20

2.

Stigu spaile

KC-046 vai ekvivalents

100

3.

Atsperu troses spaile

KC-048-3 vai ekvivalents

20

4.

Fiksējoša spaile

KC-049 vai ekvivalents

210

5.

Vidēja spaile

KC-051-2 vai ekvivalents

100

6.

Barošanas spaile

KC-053-2 vai ekvivalents

140

7.

Savienotājspaile

KC-054 vai ekvivalents

30

8.

Savienotājspaile

KC-054-2 vai ekvivalents

20

9.

Savienotājspaile

KC-055 vai ekvivalents

140

10.

Savienotājspaile

KC-055-2 (КС-325-1) vai ekvivalents

30

11.

Savienotājspaile

KC-056 (КС-326) vai ekvivalents

10

12.

Spaile

KC-059-10 (КС-321-2) vai ekvivalents

40

13.

Vara vadu koušs

KC-063 vai ekvivalents

400

14.

Zemējuma vada šķiliņveida spaile

KC-066-1 vai ekvivalents

200

15.

Barošanas  pārējas spaile

KC-069-1 (КС-331) vai ekvivalents

30

16.

Āķbultskrūve

KC-107 (КБ20/230) vai ekvivalents

50

17.

Papildus fiksators

KC-109 vai ekvivalents

40

18.

Savienota tiešā fiksatora statnis

KC-115 vai ekvivalents

50

19.

Fiksatora kronšteins 

KC-144 vai ekvivalents

55

20.

Savienotā pretējā fiksatora statnis

KC-116 vai ekvivalents

50

21.

Augšēja apskava

KC-129 vai ekvivalents

5

22.

Apakšēja apskava

KC-130 vai ekvivalents

5

23.

Profila izolācija zemējuma tips

I OTU 32-4526-33 vai ekvivalents

145

24.

Kontakttīkla balstu zemējums

KP-65-2 (4 m) vai ekvivalents

65

25.

Divu kontakttīkla vadu svira

 KC-158 vai ekvivalents

10

26.

Bloku un polispastu komplekts

КБП -3-30 vai ekvivalents

5

27.

Divkarša stienis

УКС 02850-03 L=1840mm vai ekvivalents

5

28.

Svaru merinātāja balstenis

УКС 00601 vai ekvivalents

5

29.

Troses svaru merinātājs (komplektā) УКС 02860 vai ekvivalents

5

30.

Zemējuma apskava rasējums

1063-3.09.00CБ vai ekvivalents

13

31.

Izolējoša kants 110mm

95

32.

Pārnēsājamā zemējuma ierīce   

УЗП vai ekvivalents

10

33.

3.3kV kontakttīkla ragizlādnis

4

34.

Polimēra izlādnis 

ЗЕК7 090-4СВ4 vai ekvivalents

4

35.

Pārsprieguma novadītājs

ЗЕК7-150-4СС4 vai ekvivalents

20

36.

Pārsprieguma novadītājs

POLIM D12N vai ekvivalents

47

37.

Pārsprieguma novadītājs

LOVOS 5/660 vai ekvivalents

60

38.

Aaizsardzības iekārtas pret pārdegumiem УЗП-1 vai ekvivalents

2

39.

Dzirksteļspraugs

ИПМ-62-2  vai ekvivalents

125

40.

Dzīnejs УЛ-062У4:8000 apg./min ~230 250W

6

41.

Frikcions УМП-УХЛ pievadām

vai ekvivalents

6

42.

Drošinātājatdalītāja kūstošo ieliktnis SMIA-KR 6A vai ekvivalents

30

43.

Augstsprieguma drošinātāja patrons ПТ-1.1-10-2-20 У1 vai ekvivalents

10

44.

Augstsprieguma drošinātāja patrons ПТ-1.1-10-3,2-20 У1 vai ekvivalents

16

45.

Augstsprieguma drošinātāja patrons ПТ-1.1-10-31.5-12.5 У3

vai ekvivalents

3

46.

Drošinātāja ieliktnis

ПКБ-10 (ПКН-10) 0,5А

vai ekvivalents

20

47.

Drošinātāja ieliktnis

ПКБ-10 (ПКН-10) 1А vai ekvivalents

30

48.

ПКН-П-10 drošinātāja korpuss 2A

vai ekvivalents

50

49.

ПКН-П-10 drošinātāja ieliktnis 1A

vai ekvivalents

30

51.

Trīspoļu atdalītājs

РЛНД-I-10.IV/400Н УХЛ1 ar rokpiedziņu ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem vai ekvivalents

7

52.

Trīspoļu atdalītājs

РЛНД-I-10.IV/400Н УХЛ1 bez rokpiedziņas ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem vai ekvivalents

13

53.

Divpoļu atdalītājs

РЛНД-10/400 УХЛ1 ar rokpiedziņu ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem vai ekvivalents

15

54.

Trīspoļu atdalītājs LSP-10 ar rokpievadu horizontāla montāžai vai ekvivalents

1

55.

Strāvmainis CTS-12S 600/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

vai ekvivalents

3

56.

Strāvmainis CTS-12S 30/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

vai ekvivalents

6

57.

Strāvmainis CTS-12S 50/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

vai ekvivalents

3

58.

Strāvmainis CTS-12S 40/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

vai ekvivalents

3

59.

Strāvmainis CTS-12S 15/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

vai ekvivalents

3

60.

Strāvmainis CTS-12S 5/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

vai ekvivalents

6

61.

Strāvmainis CTS-12S 100/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

vai ekvivalents

6

62.

Spriegummainis VTS-12 11000/√3//100√3/100/3V 50VA 0.5 75VA 6P vai ekvivalents

3

63.

Spriegummainis VTS-12 6000/√3//100√3/100/3V 50VA 0.5 75VA 6P vai ekvivalents

37

64.

Spēka transformators ТМГ 250kVa 0.23/0.4 kV Δ/Y0,11gr (izpilde pēc eiropas normām ar augšējā vāka sazemējumu)

1

65.

Vienfāzes sausais transformators ОЛ 1,25kVA/10kV vai ekvivalents

4

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt var tikai pēc  maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju  „Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 25.augusta plkst. 9.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 25.augustā, plkst.10.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija: iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN). Līguma nodrošinājums iesniedzams kā naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 25.Augusts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31