Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, enkuru un balsta pamatu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, enkuru un balsta pamatu piegāde”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, enkuru un balsta pamatu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: kontakttīkla balstu, enkuru un balsta pamatu piegāde saskaņā ar līguma specifikāciju:

Daļas Nr.

Nosaukums

 

Daudzums,

 gab.

1.

Dzelzsbetona balsts CC-136.7-4.1.E (Э)* tips vai ekvivalents

2

Dzelzsbetona balsts CC-104.6 - 3.1.E(Э)* tips vai ekvivalents

48

2.

Dzelzsbetona enkurs TAC-4.0** tips vai ekvivalents

26

3.

Dzelzsbetona balsta pamats TCC -4.0 – 4.E (Э)** tips

vai ekvivalents

50

*ГОСТ 19330-2013 saskaņā ar darba dokumentāciju 4180 un 4178.

**ТУ 3185-865- 01393674-2012, ГОСТ 32209- 2013 saskaņā ar darba dokumentāciju.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt var tikai pēc maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Kontakttīkla balstu, enkuru un balsta pamatu piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 15.februāra plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 15.februārī, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 15.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš