Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk.,izstrādājumu un atdalītāju) piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk.,izstrādājumu un atdalītāju) piegāde”

Papildus informācija: 

 

02.05.2018. grozīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums un laiks.

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk.,izstrādājumu un atdalītāju) piegāde” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk.,izstrādājumu un atdalītāju) piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Detalizētu sarunu procedūras priekšmeta daļu uzskaitījumu skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.kabinetā), Rīgā, LV-1050.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank, AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk.,izstrādājumu un atdalītāju) piegāde”.

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2018.gada 14.maijam,  plkst. 09.301, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1.stāvā, 103.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 14.maijā, plkst. 09.452, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

1 02.05.2018. grozīts piedāvājumu iesniegšanas datums , iepriekš bija 2018.gada 3.maijs, plkst.9.30

2 02.05.2018. grozīts piedāvājumu atvēršanas datums un laiks, iepriekš bija 2018.gada 3.maijs, plkst.10.00.

Līguma izpildes laiks un vieta: vienā reizē par visu līgumā fiksēto apjomu kopumā, līguma izpilde pilnā apjomā 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Rīga, Daugavpils, Jelgava.

Papildus informācija:

-piedāvājumus var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

- piedāvājuma nodrošinājuma summa 1000 EUR apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 14.Maijs plkst. 9.45.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31