Sarunu procedūra ar publikāciju “Kokskaidu granulu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kokskaidu granulu piegāde”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju "Kokskaidu granulu piegāde"(turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: kokskaidu granulu piegāde Pasūtītāja objektiem saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma Tehniskās specifikācijas (Tehnisko specifikāciju skatīt zemāk sludinājumā zem “PIELIKUMI”)

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām ( 1. - 3.daļu) pilnā apjomā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūra ar publikāciju “Kokskaidu granulu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 14.augustam plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti: 2018.gada 14.augustā, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.).

Piegādes termiņš: līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Ja neviena no līgumslēdzēju pusēm vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām neierosina pārtraukt līguma darbību, līgums automātiski tiek pagarināts vēl uz vienu kalendāro gadu. Maksimālais kopējais līguma termiņš ir 2021.gada 30.aprīlis.

Piegādes vieta:  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Līguma nodrošinājums: saruna procedūras uzvarētājam (-iem), noslēdzot līgumu (-us) būs jāiesniedz līguma nodrošinājums 3 % apmērā no līguma summas.

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs: +371 67234955, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

  •  tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos Ainārs Čudins, tālr.: +371 29532894.

     

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 14.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31