Sarunu procedūra ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana 2019. un 2020. gadā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana 2019. un 2020. gadā”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana 2019. un 2020. gadā” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana 2019. un 2020. gadā, saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3. stāvā, 340. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: aija.apseniece@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank, AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana 2019. un 2020. gadā”.

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2018. gada 22. novembra,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1. stāvā, 103. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 22. novembrī, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3. stāvā, 339. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un vieta: no 2019. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim (24 mēneši).

Papildus informācija:

- piedāvājumu var iesniegt vienīgi par katru sarunu procedūras priekšmeta loti pilnā apjomā;

- piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 5 000.00 (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Aija Apšeniece, tālrunis: 371 67234934, e-pasts: aija.apseniece@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 22.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31