Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kancelejas preču piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: kancelejas preču piegāde 2017. un 2018.gada vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (turpmāk – prece).

Sarunu procedūrā pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšanu EUR 70.00 (septiņdesmit euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras uzaicinājumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Kancelejas preču piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras uzaicinājumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS "Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras uzaicinājumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2016.gada 19.oktobrim  plkst. 9.30; , Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2016.gada 19.oktobrī plkst.10.15, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras uzaicinājumu, sarunu procedūras komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs:+371 67234955, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  dana.cielena@ldz.lv

PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS DATUMS: 

Trešdiena, 2016.gada 19.oktobrī plkst.10.15.  Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Tā notiek VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja telpās: Turgeņeva ielā 14, 533.kabinetā, Rīgā.

Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2016.gada 19.Oktobris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31