Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana, ievērojot “Prasības, veicot VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras digitālo topogrāfisko uzmērīšanu” un līguma projekta nosacījumus.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā (3.stāvā, 341.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru).

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2019.gada 15.marta,  plkst. 09.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā (1.stāvā, 103.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 15.marta, plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja sēžu zālē (3.stāvā, 339.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un objekti: līdz 2019.gada 30.novembrim.

Lotes Nr.

Nr.

p.k.

zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Administratīvā teritorija

kopējā platība (ha)

1

1

44600042152

0.2

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads

215.91

2

44640010310

45.02

Laucesas pagasts, Daugavpils novads

3

44640040470

38.9

Laucesas pagasts, Daugavpils novads

4

44500030166

55.45

Demenes pagasts, Daugavpils novads

5

44500060115

23.44

Demenes pagasts, Daugavpils novads

6

70500060129

52.9

Dzelzavas pagasts, Madonas novads

2

1

46720040085

17.43

Krimūnu pagasts, Dobeles novads

155.62

2

46720050317

36.74

Krimūnu pagasts, Dobeles novads

3

46460090071

24.49

Auru pagasts, Dobeles novads

4

46460100260

10.8

Auru pagasts, Dobeles novads

5

46800050176

22.83

Naudītes pagasts, Dobeles novads

6

46840020081

3.34

Penkules pagasts, Dobeles novads

7

46840010059

21.8

Penkules pagasts, Dobeles novads

8

46840040204

18.19

Penkules pagasts, Dobeles novads

3

1

46500010305

3.8

Bēnes pagasts, Auces novads

158.0188

2

46500050394

11.82

Bēnes pagasts, Auces novads

3

46500010364

17.24

Bēnes pagasts, Auces novads

4

46250030064

12.7

Vecauces pagasts, Auces novads

5

46250020028

14

Vecauces pagasts, Auces novads

6

46050565608

7.6588

Auce, Auces novads

7

46940040063

9.4

Vītiņu pagasts, Auces novads

8

46940030110

23.4

Vītiņu pagasts, Auces novads

9

84920010016

35.1

Vadakstes pagasts, Saldus novads

10

84820020415

22.9

Rubas pagasts, Saldus novads

       

Kopā:

529.5488

Papildus informācija:

- piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan par atsevišķu tā daļu/daļām (loti/lotēm) pilnā apjomā;

- pretendents pēdējo 3 gadu laikā vidēji gada laikā ir sekmīgi izpildījis līdzīgus pēc satura un apjoma darbus (attiecībā pret pretendenta iesniegto piedāvājumu) un kopējā izpildīto darbu platība ir vismaz divas reizes lielāka par iesniegtā piedāvājuma kopējo apjomu;

- kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums (kā iemaksa pasūtītāja bankas kontā) par piedāvājuma nodrošinājuma summu 2% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

Kontaktpersona - par sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 15.Marts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31