Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana, ievērojot “Prasības, veicot VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras digitālo topogrāfisko uzmērīšanu” un līguma projekta nosacījumus.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā (3.stāvā, 341a.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi:                agate.kucenko@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu ir EUR 85.00 (ieskaitot PVN 21%).

Lai saņemtu Sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana”.

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms Sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par Sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda Sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2018.gada 10.aprīlim,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā (1.stāvā, 103.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 10.aprīlī, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja sēžu zālē (3.stāvā, 339.kabinetā), Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un objekti: līdz 2018.gada 30.novembrim

Lotes Nr.

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Administratīvā teritorija

Kopējā platība (ha)

1

1

32130010925

3.9

Pļaviņas, Pļaviņu novads

151.941

2

32420060063

20.911

Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

3

32420070285

16.29

Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

4

32420080160

32.4

Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

5

32420090103

6.79

Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

6

70620060101

20.5

Kalsnavas pagasts, Madonas novads

7

70620100063

24.4

Kalsnavas pagasts, Madonas novads

8

70620110174

26.75

Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

2

1

44560060092

25.7

Eglaines pagasts, Ilūkstes novads

144.8643

2

44560070216

24.1

Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads

3

44880040130

25.51

 Sventes pagasts, Daugavpils novads

4

44900010049

43.2

Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

5

44900020270

12

Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

6

05000111401

1.6143

Daugavpils

7

44600030337

12.74

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads

3

1

70010011662

0.8585

Madona, Madonas novads

133.4854

2

70010011944

14.5469

Madona, Madonas novads

3

70660010060

22.49

Lazdonas pagasts, Madonas novads

4

70740010081

20.1

Mārcienas pagasts, Madonas novads

5

70740040352

33.79

Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

6

70740080069

8.2

Mārcienas pagasts, Madonas novads

7

70900110097

33.5

Sarkaņu pagasts, Madonas novads

4

1

70270140078

15.3

Cesvaines pagasts, Cesvaines novads

130.73

2

70270150116

51.4

 Cesvaines pagasts, Cesvaines novads

3

70900050108

11.7

Sarkaņu pagasts, Madonas novads

4

70900090145

33.6

Sarkaņu pagasts, Madonas novads

5

70500070125

18.73

Dzelzavas pagasts, Madonas novads

5

1

50480030138

38.7

Daukstu pagasts, Gulbenes novads

172.5

2

50480040299

27.6

Daukstu pagasts, Gulbenes novads

3

50600040264

25.6

Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

4

50600050079

32.9

Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

5

50760010131

29.8

Līgo pagasts, Gulbenes novads

6

50900020045

17.9

Stradu pagasts, Gulbenes novads

       

Kopā:

733.5207

Papildus informācija:

- piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan par atsevišķu tā daļu/daļām (loti/lotēm) pilnā apjomā;

- nolikuma kvalifikācijas prasības, tostarp, paredz: pretendents pēdējo 2 darbības gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 3 līdzīga satura un apjoma (attiecībā pret pretendenta iesniegto piedāvājumu) darbus, kas pēc apjoma nav mazāki par 50%;

- iepirkuma līgums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu 1000 EUR apmērā, līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Agate Kucenko, tālrunis: +371 67234857, fakss: +371 67234250, e-pasts: agate.kucenko @ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 10.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31