Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kabeļu un vadu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kabeļu un vadu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: Kabeļu un vadu piegāde.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz elektroniski līdz 2024.gada 1.martam, plkst. 13:30, nosūtot to uz e-pasta adresi: nauris.jansons@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē), 2024.gada 1.martā plkts.14:00.

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretārs - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” galvenais iepirkumu un sankciju  speciālists Nauris Jansons, tālruņa numurs +371 22326183, e-pasta adrese – nauris.jansons@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2024.gada 1.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss