Sarunu procedūra ar publikāciju “Kabeļu un vadu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kabeļu un vadu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kabeļu un vadu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: Kabeļu un vadu piegāde (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

 

Daļas Nr.

Nosaukums

Mērv.

Daudzums

* Piegādes vieta

TDR-1

TDR-2

TDR-3

 

Spēka kabeļi:

 1.  

AXMK 4x35

m

1940

140

400

1400

 1.  

AXMK 4x10

m

505

75

430

 

 1.  

CYKY-J 4x6

m

376

376

 

 

 1.  

NYM 4x4

m

300

300

 

 

 1.  

NYY-JZ 7x1.5

m

410

410

 

 

 1.  

NYY-JZ 10x2.5

m

1000

1000

 

 

 1.  

AMKA-3x25+1x35

m

450

320

130

 

 1.  

AMKA 3x16+1x25

m

1330

1330

 

 

 1.  

AMKA-3x50+1x70

m

1275

600

675

 

 1.  

AXMK 4x25

m

225

 

225

 

 1.  

AXMK 4x50

m

540

 

540

 

 1.  

AXMK 4x95

m

160

 

 

160

 1.  

NYRY-J 3x10

m

65

 

65

 

 1.  

NYM 3x4

m

330

 

330

 

 1.  

AXCEL LT-24Kv 3x50

m

80

 

80

 

 1.  

AMKA-3x35+1x50

m

810

 

810

 

 1.  

NYY 3x2.5

m

1900

 

 

1900

 1.  

NYY 3x4

m

600

 

 

600

 1.  

NYY-J 4x70

m

50

 

 

50

 

Vadi un troses:

 1.  

Trose ПБСМ-70

kg

300

300

-

-

 1.  

Trose ПБСМ-95

kg

200

200

-

-

 1.  

Trose DIEPA ø 9,5 mm

kg

250

250

-

-

 1.  

Trose MG-95

kg

60

60

-

-

 1.  

Bimetāla vads БСМ-4

kg

1000

1000

-

-

 1.  

Vads MF-100

kg

3000

3000

-

-

 1.  

Vads H07V-K 25mm²

m

100

100

-

-

 1.  

Vads H07V-K 35mm²

m

100

100

-

-

 

 

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000,00 EUR, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000.00 EUR bez PVN.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

 

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), (ieskaitot PVN 21% Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Luminor Bank AS”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju „Kabeļu un vadu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Rudolfs.Ozolins@ldz.lv, klāt pievienojot maksājuma par nolikuma saņemšanu pierādījumu.

Papildus informācija:

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūras iesniedz līdz 2018.gada 21.maijam, plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana sarunu procedūras notiek 2018.gada 21.maijā plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 21.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31