Sarunu procedūra ar publikāciju “Jumta konstrukcijas kapitālais remonts dzelzceļa stacijas ēkai Liepājā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Jumta konstrukcijas kapitālais remonts dzelzceļa stacijas ēkai Liepājā”

Papildus informācija: 

27.06.2019. pagarināts termiņš

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Jumta konstrukcijas kapitālais remonts dzelzceļa stacijas ēkai Liepājā” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: jumta konstrukcijas kapitālais remonts dzelzceļa stacijas ēkai Liepājā saskaņā ar darba uzdevumu.  Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts LR Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un jānodrošina kompetentu būvdarbu vadītāju ēku būvdarbu vadīšanā.

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi  veicis būvdarbus vismaz (2) divos līdzīgos  objektos, un objekti ir nodoti ekspluatācijā.

Objekta apskate ir obligāta. Objekta apskate tiek rīkota 2019.gada 11.jūnijā sarunu procedūras nolikumā minētajā laikā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 05. 09.jūlija plkst. 09.45 10.10., VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 05. 09.jūlija, plkst.10.00. 10.40, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi);

  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv ;

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 9.Jūlijs plkst. 10.40.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31