Sarunu procedūra ar publikāciju “Gumijas pretsliežu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Gumijas pretsliežu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Gumijas pretsliežu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: Gumijas pretsliežu piegāde (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

Nr.

Nosaukums

Mēr-vienība

Daudzums

1.

GUMIJAS PRETSLIEDES 1960 m (tehniskais projekts L459.00.04 un L459.00.05), t.sk.:

 

 

1.1.

iekšējas gumijas profils 60E1 sliedēm

m

220

1.2.

ārējais gumijas profils 60E1 sliedēm

m

220

1.3.

iekšējas gumijas profils R65 sliedēm

m

760

1.4.

ārējais gumijas profils R65 sliedēm

m

760

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu

EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem izpildītājiem jāpārskaita minētā summa uz “Luminor Bank AS”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Gumijas pretsliežu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais izpildītājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Papildus informācija:

Piedāvājumu pretendents var iesniegt par sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 25.janvāra, plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana sarunu procedūrai notiek 2018.gada 25.janvāra plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 25.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš