Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroenerģijas skaitītāju piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroenerģijas skaitītāju piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Elektroenerģijas skaitītāju piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:

Da-ļas Nr.

Nosaukums

Mēr-vienība

Dau-dzums

1.

 

 

 

1.

Vienfāzes elektroenerģijas skaitītājs (klase1, 230V, 50Hz, t◦ C -40◦ līdz 70◦ 5-60A; vientarifa ar bateriju; ar iebūvētu pulksteni un plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju)

gab.

52

2.

Trīsfāzu elektroeneģijas skaitītāji (klase1 ,3x 230(400)V,50HZ, t° C -40° līdz 70°,līdz 120A,vietarifa ar bateriju; ar iebūvētu pulksteni, ar plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju))

gab.

16

3.

Trīsfāzu elektroenerģijas skaitītājs GAMMA-300 G3A.147/230.F34.B2.P2.C241

gab.

15

4.

Trīsfāzu elektroenerģijas skaitītājs GAMMA-300 G3A.144/230.F34.B2.P2.C241

gab.

12

5.

Trīsfāzu elektroenerģijas skaitītājs GAMMA-300 G3B.546.210.F31.B2.P2.C241

gab.

10

6.

Vienfāzes elektroenerģijas skaitītājs (klase1, 230V, 50Hz, t◦ C -40◦ līdz 70◦ 5-60A; vientarifa ar bateriju; ar iebūvētu pulksteni un plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju)

gab.

280

7.

Trīsfāzu elektroenerģijas skaitītājs (klase1, 3x230(400)V,50HZ,t°C -40° līdz 70°, 5-100A,daudztarifu, plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju))

gab.

43

8.

Trīsfazu elektroenerģijas skaitītāji (klase1 ,3x 230(400)V,50HZ, t° C -40° līdz 70°,līdz 120A,daudztarifu ar bateriju; ar iebūvētu pulksteni, ar plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju))

gab.

7

9.

Trīsfazu elektroenerģijas skaitītāji (klase1 ,3x 230(400)V,50HZ, t° C -40° līdz 70°,līdz 160A,daudzstarifu ar bateriju; ar iebūvētu pulksteni, ar plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju))

gab.

4

10.

Trīsfazu elektroenerģijas skaitītāji (klase1 ,3x 230(400)V,50HZ, t° C -40° līdz 70°,līdz 1-6A,daudztarifu ar plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju))

gab.

17

11.

Vienfāzes elektroenerģijas skaitītājs (klase1, 230V, 50Hz, t◦ C -40◦ līdz 70◦ 5-60A; vientarifa ar bateriju; ar iebūvētu pulksteni un plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju)

gab.

120

12.

Trīsfāzu elektroenerģijas skaitītājs (klase1, 3x230(400)V,50HZ,t°C -40° līdz 70°, 5-100A, vientarifa, plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju))

gab.

20

13.

Trīsfāzu elektroenerģijas skaitītājs (klase1, 3x230(400)V,50HZ,t°C -40° līdz 70°, 5-100A,daudztarifu, plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu pārprogrammēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju))

gab.

15

 

Precei ir nacionālā pirmreizējā (Eiropas Ekonomiskās kopienas pirmreizējās verificēšanas) atzīme, CE marķējums atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem” un Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.666 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvas elektroenerģijas skaitītājiem”.

Skaitītāja korpusam jābūt marķētam ar VAS “Latvijas dzelzceļš” logo un atzīmi: “VAS „Latvijas dzelzceļš” īpašums”.                                

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv;

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 9.30, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2016.gada 29.aprīlī, plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv;

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2016.gada 29.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30