Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Ekskavatora Komatsu PW160-8EO remonts” (Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/48-SPA)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Ekskavatora Komatsu PW160-8EO remonts”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2024/48-SPA

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2024.gada 3.maijam, plkst. 09.30, elektroniskā formā. Noformējuma un iesniegšanas nosacījumus skat.iepirkuma nolikuma 1.4. un 1.7.punktā un tā apakšpunktos.

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/ sadaļā „Iepirkumi”.Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/ sadaļā „Iepirkumi” publicētajai informācijai.

 Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2024.gada 3.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš