Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/127-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (22.06.2022.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: eļļas un smērvielas, saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 11.jūlija plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2022.gada 11.jūlijā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšeniece, tālrunis: +371 67234948; +371 26788268, e-pasts: aija.apseniece@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2022.gada 11.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš