Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: eļļu un smērvielu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām (sīkāk sk. sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

Sarunu procedūras priekšmetam ir 2 (divas) daļas (sīkāk sk. sarunu procedūras nolikumā)

Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu

85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem izpildītājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais izpildītājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Papildus informācija:

1. noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa: 1.daļai – piedāvājuma nodrošinājums EUR  1 000 (viens tūkstotis euro); 2.daļai – piedāvājuma nodrošinājums EUR  10 000 (desmit tūkstoši euro).

2. noteikts  līguma nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 11.aprīļa plkst. 9.30 (termiņš tika pagarināts š.g. 5.aprīlī), Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana notiek 2017.gada 11.aprīlī plkst.10.00 (termiņš tika pagarināts š.g. 5.aprīlī), Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā Iepirkumu biroja telpās.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 11.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31