Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa pārbrauktuvju remonts/asfaltēšana SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa pārbrauktuvju remonts/asfaltēšana SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām"

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa pārbrauktuvju remonts/asfaltēšana SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra) pircēja SIA “LDZ infrastruktūra” (turpmāk – pircējs) vajadzībām, izsludina sarunu procedūru.

Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un pircēju.

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un  apjoms: būvdarbu veikšana Objektos (pircēja norādītajās dzelzceļa pārbrauktuvēs ) saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem (t.sk. Tehnisko specifikāciju un līguma projektu) prasībām.

Sarunu procedūras priekšmetam ir  6 (sešas) daļas, kas atbilst šādiem dzelzceļa pārbrauktuvju posmiem (ietverot dzelzceļa pārbrauktuves):

Daļas Nr.

Objekta nosaukums

1.

posms Dubulti-Sloka km 22,500 km 23,310 un km 31,340 – km 31,600

1.1.

km 22+636 (pāri 3 ceļiem)

1.2.

km 31+350,8 (pāri 4 ceļiem)

2.

posms Ogre-Lielvārde nepāra ceļš km 35,000 – km 44,900

2.1.

km 35+197,7 (pāri 1ceļam)

2.2.

km 37+497,2 (pāri 2 ceļiem)

2.3.

km 39+684,2 (pāri 2 ceļiem)

2.4.

km 41+216,2 (pāri 1 ceļam)

3.

posms Madona – Gulbene km 52.501 – km 72.424

3.1.

km 59+ 792,7 (pāri 1 ceļam)

3.2.

km 53+030,6 (pāri 1 ceļam)

3.3.

km 54+764,6 (pāri 1 ceļam)

3.4.

km 55+561,2 (pāri 1 ceļam)

3.5.

km 57+179,7 (pāri 1 ceļam)

3.6.

km 59+117,3 (pāri 1 ceļam)

3.7.

km 67+646 (pāri 1 ceļam)

3.8.

km 69+858 (pāri 1 ceļam)

3.9.

km 71+231 (pāri 1 ceļam)

4.

Posms Torņakalns-Tukums (Ķemeri stacijā)

4.1.

km 41+107 (pāri 3 ceļiem)

5.

posms Skangali-Kārsava km 396,088- - km 401,472

5.1.

km 400+381,5 (pāri 2 ceļiem)

6.

posms Kārsava-Pureņi km 401,560 – km 408,920

6.1.

km 404+169,4 (pāri 1 ceļam)

 

 

Piedāvājumu var iesniegt  par sarunu procedūras priekšmetu kopā vai katru daļu atsevišķi pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 2%  (divi procenti) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtas garantijas vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā (konta numuru sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.2punktā).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa pārbrauktuvju remonts/asfaltēšana SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 17.maija plkst. 12.30 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 17.maijā plkst. 13.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis +371 67234934, fakss: +371 67234250, e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 17.Maijs plkst. 13.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31