Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa mašīnu WM15.S12 rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa mašīnu WM15.S12 rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa mašīnu WM15.S12 rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (turpmāk – iepirkums), ko saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību organizē VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija pircēja SIA “LDZ infrastruktūra” (turpmāk – pircējs) vajadzībām.

Līgums tiks slēgts starp iepirkuma uzvarētāju un pircēju.

Iepirkuma priekšmeta apraksts un  apjoms.

Dzelzceļa mašīnu WM15.S12 rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem:

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Preces tehniskais raksturojums (rasējuma nr.

Mērv.

Daudzums

 

WM15S.12   Nr.010

1.

Stāvcilindra blīvējumu komplekts

X53.32.00

gab

8

 

2.

Stāvcilindra blīvējumu komplekts

Spr.925.3000.2840  20/24

gab

2

 

3.

Mašīnista krāns

H14  E1

gab

1

 

4.

Rīteņu centrs

770*179*185 (3XT)

gab.

4

 

4.

Bandaža

770/920  28ACO-135

gab

4

 

5.

Sprostsgredzens

PH-75/K-91033

gab

4

 

WM15S.12   Nr.010

6.

Stāvcilindra blīvējumu komplekts

SPr. 925.3000.2840  20/24

gab

4

 

7.

Stāvcilindra blīvējumu komplekts

X53.32.00

gab

8

 

8.

Elektromehāniskais dzinēja apgriezienu regulators

WMS.11-02.08.00.0.00

Kat.Nr.872300-42

gab

1

 

9.

Ass reduktors

P32-00.00.1.00

gab

2

 

 

Piedāvājumu var iesniegt  tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā kopumā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši iepirkuma nolikumam.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1%  (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN) kā pretendenta naudas summas iemaksa SIA “LDZ infrastruktūra” (pircēja) bankas kontā (sīkāk sk.iepirkuma nolikumā).

Iepirkuma nolikuma saņemšana

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Dzelzceļa mašīnu WM15.S12 rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta

 

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku iepirkumā norādītajai kontaktpersonai).

Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms iepirkumā norādītajai kontakpersonai uz e-pastu (e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv).

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu iepirkumā iesniedz līdz 2018.gada 30.maija plkst. 9.45, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu iepirkumā atver 2018.gada 30.maijā, plkst. 10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis +371 67234934, fakss: +371 67234250, e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 30.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31