Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Digitālo DM4601e radiostaciju montāža dzelzceļa ritošā sastāva vienībām”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/65-SPAV

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "Digitālo DM4601e radiostaciju montāža dzelzceļa ritošā sastāva vienībām”.

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/65-SPAV

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 51311000-5 (Radio iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 12.aprīlim plkst.9:30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma, izņemot Darba uzdevuma pielikumu - projektu paraugi ar DM4601e radiostacijas montāžu kabīnē, kurus izsniedz pēc pieprasījuma saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.4.1.punktu un 6.pielikumā pievienoto vēstules formu.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos iepirkuma nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 12.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš