Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu, pirkstaiņu un cimdu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu, pirkstaiņu un cimdu piegāde”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Darba apavu, pirkstaiņu un cimdu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:

Daļas Nr.

Sarunu procedūras priekšmets

(izvērstu aprakstu sk. nolikuma 2.pielikumā)

Mēr-vienība

Dau-dzums

1.

Ādas siltie pusgarie šņorzābaki ar rāvējslēdzēju S3 SRC CI

pāri

1310

2.

Ādas siltie pusgarie šņorzābaki S3

pāri

1049

3.

Ādas pusgarie šņorzābaki S3 SRC (I)

pāri

3899

4.

Ādas pusgarie šņorzābaki S3 SRC (II)

pāri

40

5.

Gumijas zābaki S5 SRC

pāri

260

6.

Siltie darba apavi pārbrauktuvju dežurantiem S3 SRC CI

pāri

9

7..

Darba pirkstaiņi

pāri

43202

8.

Cimdi ar PVC pārklājumu (santehniķim)

pāri

166

9.

Neilona trikotāžas cimdi ar daļēju nitrila pārklājumu

pāri

1669

10.

Mehāniski izturīgi cimdi

pāri

56

11.

Darba pirkstaiņi no augstas kvalitātes gludās aitādas vai kazādas

pāri

40

Darba apaviem, pirkstaiņiem un cimdiem jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” prasībām, tehniskajām prasībām un aprakstiem.

Piedāvājumus var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu atbilstoši nolikumā iekļautajam darba apģērbu aprakstam.

  Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikumu) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem (nolikumu) var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Darba apavu, pirkstaiņu un cimdu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 2.maija plkst.9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).          

Darba apavu, pirkstaiņu un cimdu paraugi iesniedzami līdz 2019.gada 2.maija plkst.9.30, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 341.kabinetā, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 2.maijā, plkst.10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404,  e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 2.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31