Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļvilciena TR-3 remonts” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļvilciena TR-3 remonts”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļvilciena TR-3 remonts” (turpmāk – sarunu procedūra).

  1. Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: veikt dīzeļvilciena DR1A-405 remontu TR-3 apjomā un papilddarbus saskaņā ar līguma 1.pielikumu, ievērojot līguma 2.pielikuma nosacījumus (turpmāk – pakalpojums).
  2. Termiņš: ne vēlāk kā līdz 19.04.2019., kondicioniera uzstādīšanai vagona DR1A-405.7 kabīnē plānotais termiņš – līdz 01.07.2019.
  3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (papīra formā) un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai, jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (kontaktpersona, adrese, tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

4. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

5.Piedāvājuma nodrošinājums:

5.1.piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.

5.2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1 punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju Dīzeļvilciena TR-3 remonts” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.8.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

6. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

Spēkā esošais ISO 9001 sertifikāts, kas paredzēts dīzeļvilcienu tehniskām apkopēm, remontiem, modernizācijai un vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontiem

Spēkā esošā Latvijas Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas Drošības apliecība, kurā specializācijā paredzēti dīzeļvilcienu DR1 sērijas un tās modifikācijas tehniskās apkopes un remonti līdz vismaz VR apjomam.

pretendents pēdējo 6 (sešu) gadu laikā ir veicis vismaz vienu dīzeļvilcienu DR 1A apkopi un remontu ar apjomu ne mazāku par TR-3 ar kalpošanas termiņa pagarināšanu

7. Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 28.februārim plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

8. Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana sarunu procedūrai notiek 2019.gada 28.februārī plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

9. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 67234933, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 28.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31