Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/206-SPA)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar “Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/206-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 12.decembra plkst.10.15. Piedāvājumu iesniedz elektroniski, nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2023.gada 12.decembrī plkst.10.15.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 12.Decembris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš