Sarunu procedūra ar publikāciju “Biroja papīra piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Biroja papīra piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Biroja papīra piegāde” (turpmāk – iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets: biroja papīra  (turpmāk – prece) piegāde saskaņā ar iepirkuma tehniskajām prasībām un iepirkuma līguma noteikumiem (sk. detalizētāk iepirkuma nolikuma pielikumā).

Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

 

Preces piegādes vieta: Latvijas Republika saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 3.pielikumā).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš pilnā apjomā: pasūtītājam ir tiesības no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar līguma noteikumiem veikt preču pasūtījumus 2 (divus) gadus vai līdz līguma prognozējamās summas sasniegšanai, ja summa sasniegta pirms noteiktā termiņa.

Piedāvājuma nodrošinājums: iepirkuma dokumentācija paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu par piedāvājuma nodrošinājuma summu 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (prasības un noteikumus sk. iepirkuma nolikumā).

Papildus informācija: iepirkuma līguma ietvaros paredzēta saistību izpildes nodrošinājums 4 000.00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi) apmērā (naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā) (prasības un noteikumus sk. iepirkuma nolikumā).

 

Iepirkuma nolikuma saņemšana: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Biroja papīra piegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.telpā), Rīgā, LV-1547. (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.marta  plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 21.martā plkst.10.15 VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, telpā Nr.339, 3.stāvā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa Nr. +371 67234934, faksa Nr.: +371 67234250, e-pasts: iveta.dementjeva @ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 21.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31