Sarunu procedūra ar publikāciju “Biotualešu noma un apkalpošana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Biotualešu noma un apkalpošana”

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Biotualešu noma un apkalpošana” (turpmāk – Iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets: biotualešu noma un apkalpošana, kas ietver uzstādīšanu un pastāvīgu apkopi, dzelzceļa infrastruktūras objektos – dzelzceļa stacijās saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem (sk.sīkāk nolikumā).

 

Piedāvājumu jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.

 

Piedāvājuma nodrošinājums: iepirkums paredz kopā ar piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu (iemaksu). Piedāvājuma nodrošinājuma suma 1 000,00 EUR apmērā, kas atbilstoši nolikuma prasībām, jāiemaksā kā pretendenta naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā (sk.sīkāk nolikumā).

 

Par iepirkuma nolikuma saņemšanu: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu iepirkuma nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Nolikuma saņemšana sarunu procedūrā ar publikāciju “Biotualešu noma un apkalpošana”, un jāuzrāda pasūtītājam (šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai par iepirkumu vai pie saņemšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms iepirkuma nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par iepirkuma nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai).

 

Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu iepirkumam iesniedz līdz 2018.gada 30.jūlija plkst. 9:45, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājums iepirkumā atver 2018.gada 30.jūlijā, plkst. 10:00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 6723 4934, faksa numurs: +3716723 4250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 30.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31