Sarunu procedūra ar publikāciju “Biotualešu apkalpošana 2018-2021.gadā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Biotualešu apkalpošana 2018-2021.gadā”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Biotualešu apkalpošana 2018-2021.gadā” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: 96 (deviņdesmit sešu) biotualešu apkalpošana 2018.-2021.gadā (vietas: Rīgas daļa, Šķirotavas stacija (Rīga, Krustpils iela 20, 24a), Šķirotavas stacija VTAP, dzelzceļa līnija Rīga –Skulte-Lugaži, Liepājas stacija (Liepāja, Rīgas iela 71), Jelgavas stacija, Dobeles stacija, Ventspils dzelzceļa stacija, Daugavpils daļa) sīkāk sk. nolikuma specifikācijā .

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

1.11.8. pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju ”Biotualešu apkalpošana 2018.-2021.gadā”, un jāuzrāda pasūtītājam (nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 1.11.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Rudolfs.Ozolins@ldz.lv, klāt pievienojot maksājuma par nolikuma saņemšanu pierādījumu.

Papildus informācija:

Piedāvājumu jāiesniedz par sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūras iesniedz līdz 2018.gada 18.maijam, plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana sarunu procedūras notiek 2018.gada 18.maija plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2018.gada 18.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31