Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu un ierīču iegāde un piegāde”

SIA “LDZ apsardze” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu un ierīču iegāde un piegāde” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu un ierīču piegāde, saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājums iesniedzams: līdz 2022.gada 28.aprīļa plkst.11.00, SIA “LDZ apsardze” biroja ēkā, 2.stāvā, sekretariātā, Zasas iela 5-3, Rīga, (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikumā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai).

Piedāvājuma atvēršana notiks*: 2022.gada 28.aprīlī plkst.13.30, SIA “LDZ apsardze” biroja ēkā, 2.stāvā, sanāksmju zālē, Zasas iela 5-3, Rīga.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.apsardze.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.apsardze.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas priekšsēdētājs – SIA “LDZ apsardze” administratīvā departamenta vadītājs Agris Rudzāns, tālruņa numurs: +371 27895927, e-pasta adrese: agris.rudzans@ldz.lv

jautājumos par tehnisko specifikāciju: komisijas priekšsēdētāja vietnieks – SIA “LDZ apsardze” IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs Eduards Bunga, tālruņa numurs: +371 29531666, e-pasta adrese: eduards.bunga@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2022.gada 28.Aprīlis plkst. 13.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Apsardze