Sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa stacijas Rēzekne II teritorijā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa stacijas Rēzekne II teritorijā”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Apkures veida maiņa stacijas Rēzekne II teritorijā” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: apkures veida maiņa stacijas Rēzekne II teritorijā saskaņā ar darba uzdevumu.

Būtiskākās prasības:

pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts LR Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, pretendentam ir izsniegta drošības apliecība.

pretendentam jānodrošina kompetentu būvdarbu vadītāju šādā jomā: siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana.

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi  veicis būvdarbus vismaz (2) divos līdzīgos  objektos.

Objekta apskate ir obligāta. Objekta apskate tiek rīkota 2019.gada 19.jūnijā sarunu procedūras nolikumā minētajā laikā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 12.jūlija plkst. 09.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 12.jūlija, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi);

  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 12.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31