Sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa ēkām stacijā “Rēzekne 2”" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa ēkām stacijā “Rēzekne 2”"

Papildus informācija: 

17.08.2018. grozīts iepirkuma noteikto darbu izpildes termiņš (grozījumi Nr.1).

15.08.2018. precizēta informācija par iepirkuma prasībām.

07.08.2018. precizēta informācija par apskates laiku.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Apkures veida maiņa ēkām stacijā “Rēzekne 2”” (turpmāk – iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets: apkures veida maiņa pasūtītāja norādītajām ēkām stacijā “Rēzekne 2”saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem prasībām (sk.sīkāk publikācijai pievienotajā Darba uzdevumā un iepirkuma nolikumā).

 

Piedāvājumu jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.

 

Iepirkumā noteikto darbu veikšanas izpildes:

termiņš: būvdarbiem 2018.gada 15.decembris, labiekārtošanas darbiem 2019.gada 1.jūnijs2;

2 17.08.2018. iepirkumā noteikto darbu izpildes termiņš  grozīts, iepriekš bija'"2018.gada 15.decembris" (grozījumi Nr.1).

vietas un ēkas (objekti):

1) Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams (SAP Nr.111/4353), Stacijas iela 1, Rēzekne (kadstra apzīmējums 21000210001010);

2) Elektriskās centralizācijas posteņa ēka (SAP Nr.111/4357), Stacijas iela 3, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001006);

3) Rēzeknes 2 stacijas ēka (SAP Nr.111/4371), Stacijas iela 7A, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001002);

4) Tehniskās apskates punkta ēka (SAP Nr.111/6188), Stacijas iela 11A, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001031);

5) Sadzīves ēka (SAP Nr.111/4346), Stacijas iela 13A, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001009);

6) Kantora ēka (SAP Nr.111/6003), Stacijas iela 23, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001016);

7) Galdnieku darbnīca (SAP Nr.111/6005), Stacijas iela 27, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001023);

8) Garāža (SAP Nr.111/6009), Stacijas iela 27, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001024);

9) Meistara kantoris (SAP Nr.111/6004), Stacijas iela 27, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001026);

10) Sadzīves-tehhiskā ēka (SAP Nr.111/6010), Stacijas iela 27, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001017);

11) Darbnīca (SAP Nr.111/6006), Stacijas iela 27, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001018);

12) Ekspluatācijas bāzes ēka (SAP Nr.111/6048), Stacijas iela 27, Rēzekne (kadastra apzīmējums 21000210001021).

 

Iepirkumā noteikto darbu veikšanas vietu apskate: iepirkums paredz objektu, kur veicami iepirkumā noteiktie darbi, apskati 2018.gada 16.augustā1.

1Apskates laiks precizēts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam. Vairkā informāciju par apskati var iegūt, izņemot iepirkuma nolikumu.

 

Piedāvājuma nodrošinājums: iepirkums paredz kopā ar piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu (iemaksu). Piedāvājuma nodrošinājuma suma 4 000,00 EUR apmērā, kas atbilstoši nolikuma prasībām, jāiemaksā kā pretendenta naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā (sk.sīkāk nolikumā).

 

Iepirkuma prasības paredz šādu būtisku priekšnosacījumu: pretendentam jābūt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtai Drošības apliecībai (spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem tiek piesaistīts apakšuzņēmējs).2

215.08.2018. papildināts, atzīmējot vienu no būtiskām prasībām iepirkumā.

 

Par iepirkuma nolikuma saņemšanu: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu iepirkuma nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Apkures veida maiņa ēkām stacijā “Rēzekne 2””, un jāuzrāda pasūtītājam (šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai par iepirkumu vai pie saņemšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms iepirkuma nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par iepirkuma nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā, kā arī veicis objektu, kur veicami iepirkumā noteiktie darbi, apskati. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu).

 

Iepirkuma  nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu iepirkumam iesniedz līdz 2018.gada 22.augusta  plkst. 9:30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumus iepirkumā atver 2018.gada 22.augustā, plkst. 10:00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

1) organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 6723 4934, faksa numurs: +3716723 4250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv;

2) atbildīgā persona par Objektu apskati – VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Tehniskās ekspluatācijas daļas vecākais būvinženieris Valērijs Ļaksa, Tālrunis.: +371 65487245, e-pasta adrese: Valerijs.Laksa@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 22.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31