Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju“Naftas produktu iekārtu uzturēšana un servisa apkalpošana stacijās Indra un Rēzekne-II” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/17-SPAV)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Naftas produktu iekārtu uzturēšana un servisa apkalpošana stacijās Indra un Rēzekne-II”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2024/17-SPAV

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2024.gada 5.martam, plkst. 09.30, elektroniskā formā. Noformējuma un iesniegšanas nosacījumus skat. iepirkuma nolikuma 1.4. un 1.7.punktā un tā apakšpunktos.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116833;ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116833 publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 5.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš