Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikācija “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju ugunsdzēšanas sistēmas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju ugunsdzēšanas sistēmas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”(turpmāk – sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

Konkursa priekšmets un apjoms:

Sarunu procedūras priekšmets

Apjoms

Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju ugunsdzēšanas sistēmas (t.sk. instalācijas un montāžas materiālu) piegāde 11 (vienpadsmit) divsekciju lokomotīvēm 2M62UM SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām

11 (vienpadsmit)

komplekti

2M62UM dīzeļlokomotīvju ugunsdzēšanas sistēmu 11 (vienpadsmit) divsekciju lokomotīvēm sagatavošana nodošanai ekspluatācijā (sistēmu iestatīšana, regulēšana)

11 (vienpadsmit)

komplekti

Ugunsdzēšanas sistēmas montāžas  darbu uzraudzība, pircēja darbinieku apmācība  (pirmajai ekspluatācijā nododamajai ugunsdzēšanas sistēmai )

1 (komplekts)

 

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 6’000 EUR (seši tūkstoši euro, 00 centi).

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju ugunsdzēšanas sistēmas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām””, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2016.gada 2.decembra  plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2016.gada 2.decembrī plkst.10.00 Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 532.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa Nr. +371 67234925, faksa Nr.: +371 67234250, e-pasts: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2016.gada 2.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31