Sarunu procedūra ar publikācija “Mazās mehanizācijas iekārtu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikācija “Mazās mehanizācijas iekārtu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Mazās mehanizācijas iekārtu piegāde” (turpmāk – iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

 

Daļas Nr.

Nosaukums

Daudzums, gab.

1.

“Fāzīšu” noņemšanas iekārta (piemēram, ФС2 vai tam līdzvērtīgs)

9

2.

“Fāzīšu” noņemšanas iekārta (piemēram, ФС1 vai tam līdzvērtīgs)

10

3.

Gulšņu pablīvētājs ar elektrodzinēju

(piemēram, EŠP-9M vai tam līdzvērtīgs)

32

4.

Hidrauliskais domkrats

(piemēram, DGP-10/200 vai tam līdzvērtīgs)

56

5.

Sliežu urbjmašīna ar elektrodzinēju

(piemēram, STR-2 vai tai līdzvērtīga)

4

6.

Pa sliežu ceļu pārvietojams portālceltnis

(piemēram, KP-2M vai tam līdzvērtīgs)

9

7.

Hidrauliskais sliežu ceļa izlāgotājs

(piemēram, GR_16 vai tam līdzvērtīgs)

24

8.

Hidrauliskais sliežu bīdītājs

(piemēram, R-25-2 vai tam līdzvērtīgs)

5

9.

Kabeļu armatūra (piemēram, AK-30-1 vai tai līdzvērtīga)

5

10.

Koka gulšņu urbjmašīna ar elektrodzinēju

(piemēram, SŠ-1 vai tai līdzvērtīga)

10

11.

Pārnesamā elektrostacija ar iekšdedzes dzinēju

8

 

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši iepirkuma nolikumam.

 

Iepirkuma nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu iepirkuma nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz bankas “Luminor Bank AS” VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju „Mazās mehanizācijas iekārtu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms iepirkuma nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par iepirkuma nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Iveta.Cerina@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu iepirkumam iesniedz līdz 2018.gada 14.februāra  plkst. 9.15, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu), ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu iepirkumā atver 2018.gada 14.februārī plkst.9.30 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa Nr. +371 67234925, faksa Nr.: +371 67234250, e-pasts: Iveta.Cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 14.Februāris plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš