Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikācija “Mazās mehanizācijas iekārtu piegāde”

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Mazās mehanizācijas iekārtu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

 

Nr.p.

k

Nosaukums

Daudzums, gab.

1.

Gulšņu pablīvētājs ar elektrodzinēju

(piemēram, EŠP-9M vai tam līdzvērtīgs)

28

2.

Pa sliežu ceļu pārvietojams portālceltnis

(piemēram, KP-2 vai tam līdzvērtīgs)

6

3.

Hidrauliskais domkrats

(piemēram, DGP-10/200 vai tam līdzvērtīgs)

38

4.

Sliežu urbjmašīna ar elektrodzinēju

(piemēram, STR-2 vai tai līdzvērtīga)

4

5.

Hidrauliskais sliežu ceļa izlāgotājs

(piemēram, GR_16 vai tam līdzvērtīgs)

1

6.

Hidrauliskais sliežu bīdītājs

(piemēram, R-25-2 vai tam līdzvērtīgs)

5

7.

Kabeļu armatūra (piemēram, AK-30-1 vai tai līdzvērtīga)

2

8.

Koka gulšņu urbjmašīna ar elektrodzinēju

(piemēram, SŠ-1 vai tai līdzvērtīga)

6

9.

Pārnesamā elektrostacija ar iekšdedzes dzinēju

7

 

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju „Mazās mehanizācijas iekārtu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Iveta.Cerina@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:                                                

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 24.februāra  plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu), ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 24.februārī plkst.10.15 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datuma izmaiņas veiktas 2017.gada 8.februārī.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa Nr. +371 67234925, faksa Nr.: +371 67234250, e-pasts: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 24.Februāris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30