Sarunu procedūra ar publikācija “Kontakttīkla iekārtas un SCB stenda iegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikācija “Kontakttīkla iekārtas un SCB stenda iegāde”

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla iekārtas un SCB stenda iegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

Daļas Nr.

Modelis

Izstrādātāja uzdevums (apraksts un komplektēšana)

 

Daudz.

 

Ražotājs

(informatīvi)

1.

Stend СИРБК

ТУ 32 ЦШ 3890-99 vai ekvivalents

Releju bloku parametru pārbaužu komplekss

1

ООО “ПАРК ЖД”

2.

IDC20K  vai ekvivalents

3,3 kV ātrdarbīgo slēdžu pārbaudes un iestatījumu regulēšanas iekārta

1

Gillam-Fei

3.

6CP100/50-7.5  vai ekvivalents

Elektrodrošības līdzekļi 10-110 kV un pārsprieguma novadītāji 3,3-20kV

1

PHENIX

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Kontakttīkla iekārtas un SCB stenda iegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumu iesniegšana:                                                

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 29.marta  plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā!). Piedāvājumu iesniedz personīgi (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu), ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada _29.martā plkst. 10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 29.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš