Sarunu procedūra ar publikācija “Kabeļu, vadu, trošu un stiepļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr: LDZ 2020/17-IBz) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikācija “Kabeļu, vadu, trošu un stiepļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr: LDZ 2020/17-IBz)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kabeļu, vadu, trošu un stiepļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr: LDZ 2020/17-IBz) (turpmāk - sarunu procedūra)

Sarunu procedūras priekšmets: kabeļu, vadu, trošu un stiepļu piegāde saskaņā ar specifikāciju (nolikuma pielikuma Nr.4  „Līguma projekts” pielikums Nr.1).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2020.gada 25.jūnijam plkst.9.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2020.gada 25.jūnijā plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020.gada 11.martā izplatīto paziņojumu, ka Covid-19 izplatība sasniegusi globālās pandēmijas apmērus, un Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, ievērojot starptautisko organizāciju un valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli VAS "Latvijas dzelzceļš" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 67234933, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2020.gada 25.Jūnijs plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš