Latest news

Izvēlne

Sācies balsojums par jauno dzelzceļa pieturvietu nosaukumiem

Pasažieru platformu modernizācijas projekta ietvaros VAS “Latvijas dzelzceļš” pasažieru līnijās tiks izveidoti četri jauni dzelzceļa pieturas punkti, bet vēl viens pieturas punkts tiks pārcelts. Lai izvēlētos katrai vietai atbilstošāko un pieturas punktu lietotājiem tīkamāko nosaukumu, VAS “Latvijas dzelzceļš” ir uzsākusi aptauju “Tavs dzelzceļa pieturas punkta nosaukums!”, kurā ikvienam iedzīvotājam ir iespēja nobalsot par kādu no jau piedāvātājiem nosaukumu variantiem vai iesniegt savu, unikālo pieturas punkta nosaukuma versiju.

Pašlaik uzsāktajā VAS “Latvijas dzelzceļš” pasažieru platformu modernizācijas projektā, kas noslēgsies jau 2023.gada beigās, tiks izveidoti četri jauni dzelzceļa pieturas punkti. Divi no tiem atradīsies atjaunojamajā pasažieru līnijā Rīga-Bolderāja, viens jauns pieturas punkts tiks izveidots pasažieru līnijā Rīga-Skulte, bet vēl viens - līnijā Rīga- Valga. Savukārt līnijā Rīga-Jelgava pieturas punkts ar patreizējo nosaukumu “Atgāzene” tiks pārvietots tuvāk Rīgai.

Lai atrastu piemērotāko nosaukumu katram no šiem pieturas punktiem, ir izpētīta gan šo apkaimju vēsture, gan tuvumā esošās un bijušās sabiedriski nozīmīgās vietas, kā arī apzinātas kultūras, izglītības, medicīnas, ražošanas vai cita veida iestādes. Pieturas punkta nosaukumam ir jābūt gana skanīgam, viegli iegaumējamam un pēc iespējas jāatspoguļo tā atrašanās vieta. Veicot balsojumu, būs iespēja iepazīties ar katra piedāvātā nosaukuma varianta aprakstu un iespējamo tā izcelsmi.

Aicinām balsojumā piedalīties ikvienu iedzīvotāju, bet jo īpaši šo dzelzceļa līniju pasažierus un apkaimju iedzīvotājus. Vislielāko balsu skaitu saņēmušie nosaukumi tiks apstiprināti likumdošanā paredzētajā kārtībā un lietoti daudzus gadu desmitus vai pat simtus, tie tiks iezīmēti kartēs, būs redzami norādēs un uz informācijas tablo, tiks drukāti uz vilcienu biļetēm un atskaņoti skaļruņos. Tā ir iespēja piedalīties dzelzceļa tagadnes un vēstures veidošanā!

Aptauja pieejama līdz 2022. gada 11. februārim.