Sāks sarunu procedūras par Daugavpils un Rīgas dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projektiem | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sāks sarunu procedūras par Daugavpils un Rīgas dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projektiem

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) izveidotā Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu sākt sarunu procedūras par trīs projektu - Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija, Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība un Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība –būvniecības īstenošanu.

Ņemot vērā, ka iepriekš izsludinātajās iepirkuma procedūrās saistībā ar šo projektu īstenošanu tika saņemti piedāvājumi, kas neatbilda nolikumā minētajām tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī piedāvātās līgumsummas būtiski pārsniedza šiem projektiem plānoto finanšu apjomu, LDz Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepriekš izsludinātās iepirkuma procedūras minēto projektu būvniecībai. Tāpat pieņemts lēmums atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam uzsākt sarunu procedūru par šo projektu būvniecības veikšanu.

Paziņojums par iepirkuma procedūru rezultātu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Publikāciju vadības sistēmā (PVS)

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava– Mangaļi– Ziemeļblāzma modernizācijas mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošo Rīgas dzelzceļa mezgla posmu, pārbūvējot stacijas parku un sliežu ceļus, modernizēt signalizācijas sistēmu, kā arī izbūvēt divus sliežu ceļu divlīmeņu šķērsojumus gājējiem.

Daugavpils šķirošanas stacijas attīstības projekta īstenošanas laikā plānots pārbūvēt sliežu ceļus un pārmijas Daugavpils dzelzceļa mezgla “S” parkā, modernizēt dzelzceļa inženiertehniskās būves, apgaismošanas un elektroapgādes sistēmas, kā arī tehniskās drošības sistēmas.

Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstības projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu 12 sliežu ceļu Daugavpils pieņemšanas-nosūtīšanas parku, dzelzceļa savienojuma izveidei pārbūvēt atsevišķus Daugavpils “S” parka sliežu ceļus un pārmijas. projekta īstenotājiem būs jāpārbūvē piebraucamo sliežu ceļu, savienojošo pagriezienu un pieslēgumu izbūve, kas savienos jauno parku ar Krustpils līnijas pieeju, jāizbūvē apsardzes un ugunsdrošības sistēmas, kā arī jāizbūvē mikroprocesoru vilcienu kustības vadības signalizācijas sistēma parkam, piebraucamajam ceļam ar kopējo integrāciju eksistējošās robežojošās signalizācijas sistēmās un dispečeru vadībā.

Projektus plānots īstenot līdz 2022.gada beigām.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30