Latest news

Izvēlne

Rinalds Pļavnieks tiek ievēlēts par VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāju

Vakar, 19.jūlijā, noslēdzoties nominācijas procedūrai uz vakanto VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amatu, atbilstoši šī atklātā konkursa rezultātiem VAS “Latvijas dzelzceļš” padome šajā amatā ievēlēja Rinaldu Pļavnieku.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs Jānis Lange: “Pieņemot lēmumu par LDz valdes priekšsēdētāja amata pienākumu veikšanai atbilstošāko kandidātu, tika ņemta vērā gan Rinalda Pļavnieka līdzšinējā veiksmīgā darbība valdes locekļa amatā kopš 2021.gada jūlija, gan rezultatīvās iestrādes, veicot valdes priekšsēdētāja uz laiku pienākumus, kurus R.Pļavnieks uzņēmās šā gada februārī”.

“LDz pašlaik atrodas būtisku pārmaiņu un izaicinājumu procesā, kurā, neskatoties uz ģeopolitisko apstākļu radīto ietekmi, LDz ir jāīsteno tam izvirzītie uzdevumi. Jaunieceltajam valdes priekšsēdētājam tie ir izaicinoši, bet uzņēmuma stabilai darbībai un attīstībai ļoti nepieciešami - ES fondu līdzfinansēto projektu pasažieru infrastruktūras modernizācijai vadības pilnveide, daudzgadu līguma ar Satiksmes ministriju par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību iespējami drīza noslēgšana, uzlabojumu veikšana iekšējās kontroles sistēmas darbībā u.c. LDz padomes vārdā vēlu veiksmi R.Pļavniekam VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amata pienākumu veikšanā!” uzsver J.Lange.

Atklāts konkurss uz vakanto VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) valdes priekšsēdētāja amatu tika organizēts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” noteikto kārtību. Tas tika izsludināts 2023.gada 30. martā.

Kopumā uz vakanto LDz valdes priekšsēdētāja amata vietu pieteikumus iesniedza 24 (divdesmit četri) kandidāti. Kandidāti tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Pašlaik VAS “Latvijas dzelzceļš” valde tādējādi strādā divu cilvēku sastāvā – valdes priekšsēdētājs ir Rinalds Pļavnieks un valdes locekle - Vita Balode-Andrūsa.