Latest news

Izvēlne

Publicēts VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas pārskats par 2022.gadu

2022.gads pasaulei bija satricinājumiem bagāts periods, un daudzi uzņēmumi, tostarp VAS “Latvijas dzelzceļš” saskārās ar ģeopolitiskās situācijas saasinājumu ietekmi. Šādos mainīgos apstākļos ir svarīgi domāt ne tikai par ikdienas operatīvo darbību, bet arī par uzņēmuma mērķu sasniegšanu un attīstības turpināšanu ilgtermiņā, tostarp  - ietekmi uz apkārtējo vidi, sabiedrību un visas valsts tautsaimniecību, kā arī strādāt pie personāla komandas stiprināšanas un pilnveidošanas.

VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas pārskats par 2022.gadu ļauj vispusīgi iepazīties ar LDz ietekmi uz dažādiem vides, sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem, kuri tika identificēti, aptaujājot un intervējot LDz ārējās un iekšējās ietekmes puses. 

Gan ārējās, gan iekšējās ietekmes puses par būtiskākajām LDz ilgtspējas jomām uzskata satiksmes drošību, darbinieku labbūtību un sociālo aizsardzību, infrastruktūras modernizāciju un attīstību, kā arī ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanu. Kopumā Ilgtspējas pārskatā ir iekļautas 16 tēmas jeb būtiskie ietekmes aspekti.

Ar LDz Ilgtspējas pārskatu par 2022.gadu iespējams iepazīties šeit: https://www.ldz.lv/lv/ilgtspejas-parskats