Latest news

Izvēlne

Projekta "Latvijas Dzinējspēks" mājaslapa STEaMUP.lv - palīgs eksakto zināšanu apguvei

VAS “Latvijas dzelzceļš” sadarbībā ar nodibinājumu „Iespējamā misija” ir izstrādājusi projektu „Latvijas Dzinējspēks”, kura ietvaros radīta jauna mājas lapa – www.steamup.lv, kas būs kā palīgs skolēniem, kā arī viņu vecākiem un skolotājiem STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) jeb eksakto priekšmetu apgūšanā.

Latvijas darba tirgū ir izveidojusies disproporcija starp speciālistiem ar izglītību eksaktajās zinātnēs, no vienas puses, un humanitārajās un sociālajās zinātnēs - no otras. Problēmas cēloņi meklējami jau skolās - jauniešiem un bērniem trūkst motivācijas apgūt matemātiku, fiziku, ķīmiju un citus priekšmetus, jo viņi bieži nesaskata, kur turpmāk varēs pielietot iegūtās zināšanas. Šī situācija ir mudinājusi VAS "Latvijas dzelzceļš" izveidot un atbalstīt valstiski nozīmīgu un sociāli atbildīgu izglītības projektu, lai palīdzētu sagatavot nākotnes eksakto zinātņu speciālistus.

Projekts “Latvijas Dzinējspēks” radīts ar mērķi motivēt un iedvesmot skolēnus paraudzīties uz STEM priekšmetiem no cita skatu punkta, – mājas lapa STEaMup.lv ir izstrādāta kā palīgs eksakto priekšmetu apgūšanā, kas iepazīstina ar citu mācīšanās pieeju. Projekta ietvaros dažādos Latvijas reģionos tiek organizētas arī klātienes sarunas “KonkurētSPĒJĪGS”, lai veicinātu skolēnu interesi par STEM priekšmetiem.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, prezidents Edvīns Bērziņš atklāj, ka “neviens nevar pateikt, kādas jaunas profesijas radīsies pēc pieciem, desmit vai divdesmit gadiem, tomēr ir skaidrs, ka tehniskās zināšanas ir un būs nepieciešamas ikvienam speciālistam. Koncernā “Latvijas dzelzceļš” strādā aptuveni 10 000 darbinieku, no kuriem 75% ir nodarbināti tehniskajās nozarēs, pārstāvot 275 profesijas – piemēram, inženierus, mašīnistus, vilcienu dispečerus elektromehāniķus, loģistikas speciālistus un daudzus citus. Zinoši speciālisti ir un būs pieprasīti vienmēr, tostarp arī pie mums, dzelzceļa nozarē”.

Lai iepazīstinātu skolēnus ar jauno mācību palīgu, kā arī pastāstītu par STEM nepieciešamību kā ikdienā, tā profesionālajā darbībā, 7. maijā Rīgas Imantas vidusskolā viesojās projekta un mājas lapas STEaMup.lv veidotāji – VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, prezidents Edvīns Bērziņš un korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja Ieva Kārkliņa un nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors Kārlis Kravis. Pasākumā piedalījās arī godalgotais skeitbordists Madars Apse, kurš atklāja, kā zināšanas eksaktajos priekšmetos noder arī skeitbordista profesijā.

STEaMup.lv ir mājas lapa, kas radīta, lai veicinātu skolēnu izpratni par eksakto priekšmetu plašo pielietojamību un lai iedvesmotu un motivētu apgūt STEM.

Lapā atrodamā informācija iepazīstina ar priekšmetu būtību, atklājot, kādās profesijās ir nepieciešamas to zināšanas un kā pieiet tradicionālajam mācību procesam „no citas puses”. Skolēni, vecāki un skolotāji no jauna tiek iepazīstināti ar eksaktajiem priekšmetiem, atklājot, ka STEM apgūšana neaprobežojas tikai ar ierastajām skolas mācību grāmatām, līdz ar to padarot mācīšanos daudzpusīgāku.

Sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” lapā tiek ievietoti skaidrojoši praktiskie uzdevumi skolēniem un piemeklēti pamācoši video, kuri skaidro STEM viegli un saprotami. Skolotājiem un vecākiem tiek piedāvāti padomi, kā motivēt bērnus mācīties šos priekšmetus un padarīt mācību procesu par interesantu piedzīvojumu.

Nodibinājuma “Iespējamā misija” direktors Kārlis Kravis uzskata, ka “mēs nevaram nodzīvot dzīvi, nesaskaroties ar zināšanām vai prasmēm, kur mums šīs STEM zināšanas nebūtu vajadzīgas. Tas būtu līdzīgi kā nodzīvot dzīvi 21.gadsimtā un cerēt, ka nekad nebūs vajadzības runāt krieviski vai angliski, tas vienkārši nav reāli”.

Tāpat mājas lapa piedāvā ieskatīties arī STEM pulciņu un pasākumu kartē, kur iespējams atrast gan maksas, gan bezmaksas aktivitātes, atlasot tās pēc atrašanās vietas un aktivitātes tematikas.

Mājas lapā atrodami arī jauniešiem populāru cilvēku – influenceru pieredzes stāsti, kuros tiek atklāts, kur viņi savā ikdienā izmanto STEM un ka būtībā šie priekšmeti mūs pavada uz katra soļa. Piemēram, ka ir jāzina fizika, lai spētu izpildīt skeitborda trikus - jāizprot smaguma centrs, paātrinājums, gravitācija, bet jebkuram labam make-up māksliniekam ir jāzina ķīmija, lai saprastu, ko tad īsti viņš pats lieto vai liek uz sejas citiem.

Pasākuma viesis, skeitbordists Madars Apse dalījās arī savā pieredzē, atklājot, ka “gadījumos, kad šķiet, ka triku nav iespējams izpildīt, tehniskās zināšanas un izpratne par kustību un gravitāciju palīdz pārvērst triku no idejas līmeņa līdz reālam izpildījumam.”

Pasākumā tika izsludināts arī pirmais konkurss, aicinot skolēnus paskaidrot kādu eksaktā priekšmeta tēmu citiem saprotamā veidā, veiksmīgākajiem dalībniekiem piešķirot vērtīgas balvas.

Papildu informācija:

 

Ieva Kārkliņa

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja

Mob.t: + 371 26994767

e-pasts: ieva.karklina@ldz.lv

 

Līga Ratniece

Komunikācijas speciāliste