Latest news

Izvēlne

Pirmo reizi “Latvijas dzelzceļa” vēsturē – vienotas vizuālās pasažieru infrastruktūras vadlīnijas

Līdz ar darbības efektivitātes veicināšanas pasākumiem un jaunā biznesa modeļa izstrādi, rūpīgi ir pārskatīti arī investīciju plāni. Šā gada pirmajos septiņos mēnešos būtisks darbs ir ieguldīts liela mēroga projekta sagatavošanā, kurš iezīmēs jaunu soli pasažieru mobilitātes veicināšanā Latvijā – LDz plāno īstenot 48 staciju un pieturas punktu modernizācijas un izbūves projektu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs skaidro: “Mūsdienīgas, drošas un efektīvas dzelzceļa infrastruktūras nodrošināšana ir viena no LDz pamatprioritātēm, un mūsu mērķis ir kopīgi ar citām iesaistītajām pusēm veicināt pasažieru mobilitāti Latvijā. Jau pēdējo gadu laikā pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu kļūst arvien populārāki, un esmu pārliecināts, ka vēl 48 staciju un pieturas punktu modernizācija sniegs būtisku ieguldījumu šīs tendences tālākā attīstībā.”

Projekta rezultātā tiks pilnībā modernizēta pasažieru infrastruktūra elektrificētajās līnijās Rīga – Tukums II, Rīga – Skulte, Rīga – Krustpils un Rīga – Jelgava.  Projekta gaitā tiks izbūvētas arī jaunas pasažieru stacijas  - Silikātu iela un Slokas iela (līnijā Torņakalns - Bolderāja), Dauderi (līnijā Zemitāni - Skulte) un Alfa (līnijā Rīga - Cēsis).

Izstrādājot šo pasažieru infrastruktūras modernizācijas projektu, īpaša uzmanība tika pievērsta ne tikai modernizējamās pasažieru infrastruktūras funkcionālajam ērtumam, bet arī tās vizuālajam veidolam.

LDz valdes priekšsēdētājs M.Kleinbergs stāsta: “Dzelzceļa attīstība Latvijā ir bijusi daudzslāņaina un varētu teikt, ka arī dzelzceļa infrastruktūra atspoguļo dažādu varu maiņas un modes tendences daudzu gadu desmitu garumā. Domājot par dzelzceļa infrastruktūras tālāko attīstību Latvijā, mums ir svarīgi to veidot ne tikai drošu un kvalitatīvu, bet arī vizuāli mūsdienīgu. Tādējādi pirmo reizi dzelzceļa vēsturē Latvijā tika izstrādātas pasažieru infrastruktūras vizuālās vadlīnijas, kuras tiks īstenotas visās jaunbūvējamajās un modernizējamajās stacijās, radot Latvijas dzelzceļa infrastruktūras vienotu vizuālo tēlu.”

Sagatavojot LDz pasažieru infrastruktūras vizuālās vadlīnijas, tika ņemts vērā arī “Rail Baltica” plānotais pasažieru infrastruktūras vizuālais veidols.

Jau tuvāko nedēļu laikā tiks izsludināts iepirkums par 48 staciju un pieturas punktu projektēšanu un būvniecību, un plānots, ka šo staciju modernizācija tiks noslēgta līdz 2023. gada beigām. Projekta apjoma definēšanas laikā LDz ir cieši un produktīvi sadarbojies ar Satiksmes ministriju, Autoceļu transporta direkciju,  AS “Pasažieru vilciens”, pašvaldībām, kā arī pilsētvides un transporta nozares ekspertiem.

Infrastruktūras vizuālās vadlīnijas pasažieru apkalpes vietās 

Modernizēto staciju jaunais vizuālais tēls