Latest news

Izvēlne

Pirmajā pusgadā pieauguši koncerna “Latvijas dzelzceļš” pamatdarbības ieņēmumi, un energoresursu cenas straujā kāpuma rezultātā palielinājušās arī pamatdarbības izmaksas

2022.gadā “Latvijas dzelzceļš” koncerns turpina darbu pie iepriekšējos gados uzsāktās darbības efektivitātes veicināšanas, pārskatot biznesa, organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, lai samazinātu izmaksas, kā arī veicinātu konkurētspējīgas un ilgtspējīgas darbības nodrošināšanu nākotnē.

Viens no būtiskākajiem VAS “Latvijas dzelzceļš” darbības rādītājiem ir vilcienu nobraukto km skaits, kas ir pamatā infrastruktūras lietošanas maksas aprēķinam un nosaka infrastruktūras nolietojumu. 2022.gada 1. pusgadā vilcienu km skaits salīdzinājumā ar pērnā gada 1.pusgadu ir palielinājies par 9,2%, no tiem kravu pārvadājumos bijis pieaugums par 15,2%, bet pasažieru pārvadājumos – par 4,7%. Pa “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas infrastruktūru 2022.gada sešos mēnešos kravu pārvadājumos ir mēroti 2,59 miljoni vilcienu km, bet pasažieru pārvadājumos nobraukti 3,07 miljoni vilcienu km (t.sk. SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” – 23,8 tūkstoši vilcienu km).

Pārvadāto kravu apjoms pa dzelzceļu 2022.gada 1.pusgadā bija 12,23 miljoni tonnu, kas ir par 1,83 miljoniem tonnu jeb 17,6% vairāk nekā 2021.gada līdzvērtīgā periodā. Lielākais īpatsvars - 72,8% - kravu pārvadājumos bija importa pārvadājumiem. Būtiskāko pārvadājumu daļu veidoja akmeņogļu pārvadājumi (28,6%), naftas un naftas produktu pārvadājumi (17,7%) un graudi, graudu pārstrādes produkti, sēklas un augļi (16,7%). Minerālmēslu pārvadājumu īpatsvars kopējā pārvadājumu apjomā bija 5,9%, koksnes un tās izstrādājumu īpatsvars bija 5,5%, pārējo kravu īpatsvars - 25,6%.

Platsliežu dzelzceļa līnijās šī gada pirmajā pusē ir pārvadāti 6,87 miljoni pasažieru, un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 6 mēnešiem pasažieru skaits ir pieaudzis par 46,4%.

“Latvijas dzelzceļš” koncerns 2022.gada pirmajos 6 mēnešos ir guvis pamatdarbības ieņēmumus 119,4 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,8 miljoniem eiro vairāk nekā 2021.gada 6 mēnešos. Jāņem vērā, ka 2021.gadā ieņēmumos tika atzīts no valsts saņemamais 8,3 miljonu eiro līdzsvara maksājums, bet šogad koncerna valdošais uzņēmums VAS “Latvijas dzelzceļš” 6 mēnešu saimniecisko darbību ir noslēdzis ar peļņu 0,7 miljonu eiro apmērā bez finanšu līdzsvara maksājuma saņemšanas.

Neņemot vērā 2021.gada 1.pusgadā uz ieņēmumiem attiecinātos 8,3 miljonus eiro, Koncerna ieņēmumi šogad faktiski pieauguši par 11 miljoniem eiro, ko nodrošināja SIA "LDZ CARGO" ieņēmumu pieaugums 8 miljonu eiro apmērā, kā arī SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” ieņēmumu pieaugums 2 miljonu apmērā. SIA "LDZ CARGO" ieņēmumi pieauguši pārvadāto kravu apjoma pieauguma ietekmē, savukārt SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” ieņēmuma pieauguma pamatā bija lokomotīvju un vagonu remontu un apkopes pakalpojumi, kā arī ieņēmumi no dīzeļdegvielas un eļļas realizācijas un ekipēšanas.

Tomēr šī gada pirmajos 6 mēnešos ir auguši ne tikai Koncerna ieņēmumi, bet arī tā pamatdarbības izmaksas, kas pirmajā pusgadā ir sasniegušas 130,6 miljonus eiro - par 7,3 miljoniem vairāk nekā gadu iepriekš. Būtiskākais izmaksu pozīciju pieaugums ir saistīts ar energoresursu cenas straujo kāpumu.

Tā kā 2022.gadā pirmajos 6 mēnešos kopējās izmaksas ir bijušas lielākas par ieņēmumiem un “Latvijas dzelzceļš” šajā periodā no valsts nav prasījis līdzsvara maksājumu par 2022.gadu, Koncerna saimnieciskās darbības zaudējumi kopumā ir 0,4 miljoni eiro.

2022.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” un Koncerna galvenās prioritātes un mērķi ir saistīti ar uzņēmumu darbības efektivitātes palielināšanu, finanšu līdzsvara nostabilizēšanu, kā arī ar organizatorisko un tehnoloģisko procesu ieviešanu un pastāvīgu pilnveidošanu. Būtiska uzmanība arī turpmāk būs pievērsta mērķa tirgu un kravu segmentu diversifikācijai, piesaistot kravu pārvadājumus jaunos tirgos un izstrādājot jaunus pakalpojumus. Tāpat turpināsies aktīvs darbs pie dzelzceļa pasažieriem nepieciešamās ērtas un efektīvas infrastruktūras attīstības, kā arī tiks veicināta drošība pie un uz sliežu ceļiem.

Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” un koncerna pusgada finanšu pārskatiem iespējams iepazīties šeit: https://www.ldz.lv/lv/neauditeti-starpperiodu-finansu-parskati