Latest news

Izvēlne

Pētījumā par uzvedību dzelzceļa tuvumā atklājas pretrunīga aina – lai arī 85% iedzīvotāju savu uzvedību pie sliežu ceļiem vērtē kā piesardzīgu, gandrīz 70% ir novērojuši citu cilvēku neuzmanīgu rīcību

2022.gadā uz un pie dzelzceļa dzīvību zaudēja 20 cilvēki, bet vēl trīs cilvēki guva traumas. Pēdējo 10 gadu laikā dzelzceļa negadījumos Latvijā bojā iet vidēji 18 cilvēku gadā un teju visi nelaimes gadījumi notiek neuzmanīgas rīcības vai pārgalvīgas uzvedības dēļ. Veiktā sabiedrības viedokļa aptauja* liecina, ka vairums – 85% - iedzīvotāju savu uzvedību dzelzceļa tuvumā vērtē kā gana piesardzīgu, tai pat laikā 69% apliecina, ka ir novērojuši neuzmanīgu citu cilvēku rīcību.

Lai arī absolūtais vairākums – 85% aptaujāto norāda, ka, esot dzelzceļa sliežu tuvumā, parasti pievērš pastiprinātu uzmanību savai drošībai, šīs pašas aptaujas dati liecina, ka 69% aptaujāto ir pamanījuši citu cilvēku neuzmanīgu uzvedību pie dzelzceļa. Šāda paradoksāla aina, iespējams, aptaujā atklājusies, jo pētniecības praksē novērots, ka cilvēki, atbildot uz personīgiem un sociāli jūtīgiem jautājumiem, mēdz sniegt tādas atbildes, kas no sabiedrības viedokļa ir pareizākas un vēlamākas, bet precīzi neatspoguļo aptaujāto patieso uzvedību. Savukārt, lūdzot aptaujā novērtēt citu cilvēku uzvedību, ir iespēja saņemt objektīvākas un ticamākas atbildes.

VAS “Latvijas dzelzceļš” galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners: “Šī pētījuma rezultāti un lielā plaisa starp to, kā respondenti novērtē savu  un citu cilvēku uzvedību pie dzelzceļa, vēlreiz apliecina, ka liela daļa cilvēku nav pietiekami paškritiski un, iespējams, savā ziņā uzskata, ka nelaime uz dzelzceļa var notikt tikai ar citiem, bet uz viņiem pašiem tas neattiecas. Tāpēc vēlos vēlreiz atgādināt, ka uzmanības dzelzceļa tuvumā nekad nevar būt par daudz, bet viena vienīga reize nepietiekamas uzmanības var izrādīties liktenīga. Turklāt tikpat svarīga kā atbildība pret savu dzīvību un veselību, ir arī iesaistīšanās un reaģēšana situācijās, kad redzam citu cilvēku bezatbildīgu vai nedrošu uzvedību.”

Visbiežāk aptaujātie ir novērojuši, ka citi iedzīvotāji dzelzceļa tuvumā neizņem austiņas (68%), lieto telefonu (62%) vai šķērso sliedes neatļautās, nedrošās vietās (61%). Tāpat 54% aptaujāto ir pamanījuši, ka cilvēki, pirms sliežu šķērsošanas neapstājas un nepaskatās uz abām pusēm, kā arī šķērso sliedes, braucot ar velosipēdu vai skrejriteni, no tā nenokāpjot (47%).

Aptaujā savu piesardzību viskritiskāk ir vērtējuši gados jaunākie respondenti vecumā no 15 līdz 24 gadiem, no kuriem 23% ir atzinuši, ka, atrodoties sliežu tuvumā, pie pārbrauktuves vai uz perona, nepievērš pastiprinātu uzmanību savai drošībai.

VAS “Latvijas dzelzceļš” regulāri īsteno sabiedrības informēšanas kampaņas, kā arī organizē Drošības stundas mācību iestādēs, lai pēc iespējas plašāk izskanētu aicinājums dzelzceļa tuvumā būt īpaši vērīgiem un piesardzīgiem. Visa informācija par drošību dzelzceļa sliežu tuvumā, Drošības stundām kā arī citas aktualitātes ir atrodamas speciāli izveidotā VAS “Latvijas dzelzceļš” mājaslapā www.dzirdiredzidzivo.lv

*Aptauja veikta 2022. gada novembrī tiešsaistē sadarbībā ar pētījumu aģentūrām “Norstat” un “Forta Research”. Tās laikā iegūtas atbildes no 753 iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijas teritorijā.