Latest news

Izvēlne

Par VAS “Latvijas dzelzceļš” un “Latvijas dzelzceļš” koncerna darbības rezultātiem 2021.gada 1.ceturksnī

2021.gada pirmajā ceturksnī VAS “Latvijas dzelzceļš” un “Latvijas dzelzceļš” koncerns (LDz) turpināja jau iepriekšējos periodos uzsākto darbu gan pie visu tehnoloģisko procesu pārskatīšanas un optimizācijas, gan arī pie mērķa tirgu diversifikācijas, esošo pakalpojumu paplašināšanas un jaunu klientu piesaistes.

“Latvijas dzelzceļa” svarīgākais darbības rādītājs ir vilcienu nobraukto km skaits, kas ir pamatā infrastruktūras maksas aprēķinam. 2021.gada 1.ceturksnī “Latvijas dzelzceļš” pārvaldītā publiskās lietošanas infrastruktūra ir izmantota, lai pārvadātu 6,04 miljonus tonnu kravu, veicot 1 323 tūkst. vilcienu-km. Pateicoties gan LDz veiktajām uz biznesa attīstību vērstajām aktivitātēm, gan salīdzinoši labvēlīgai ģeopolitiskajai situācijai pārskata periodā, kravu pārvadājumu apjoms 2021.gada pirmajā ceturksnī ir par 54 tūkst. tonnām jeb 0,9% vairāk nekā 2020.gada 1.ceturksnī, kad tika pārvadāti 5,98 miljoni tonnu kravu. 

2021.gada 1.ceturksnī būtiskāko kravu pārvadājumu daļu veido naftas un naftas produktu pārvadājumi (34,4%) un graudi, graudu pārstrādes produkti, sēklas un augļi (21,0%). Minerālmēslu pārvadājumu īpatsvars kopējā pārvadājumu apjomā ir 11,2%, koksnes un tās izstrādājumu īpatsvars ir 7,9%, akmeņogļu pārvadājumu īpatsvars ir 3,1%, pārējās kravas - 22,4%.

2021.gada pirmajā ceturksnī pa LDz infrastruktūru tika pārvadāti 1,9 miljoni pasažieru, veicot 1 431 tūkstošus vilcienu-km, kas ir par 4,8% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, kad vēl nebija sākusies vīrusa pandēmija.

VAS “Latvijas dzelzceļš” neto apgrozījums 2021.gada 1.ceturksnī sasniedza 35,8 miljonus eiro, kas ir par 1,68 miljoniem eiro (4,9%) vairāk kā 2020.gada 1.ceturksnī. Palielinājums saistīts ar to, ka 2021.gada 1.ceturksnī ieņēmumos atzīti finanšu līdzsvara nodrošināšanai saņemtie maksājumi no valsts budžeta. 

Viens no uzņēmuma mērķiem gan 2020.gadā, gan 2021.gada pirmajā ceturksnī ir visu izmaksu pozīciju pārskatīšana, tādējādi VAS “Latvijas dzelzceļš” administrācijas izmaksas 2021.gada pirmajā ceturksnī ir samazinājušās par 33% un ražošanas izmaksas – par 18% salīdzinājumā ar 2020.gada pirmo ceturksni, un “Latvijas dzelzceļš” koncerna administrācijas izmaksas ir samazinājušās par trešo daļu un pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas – pat par 26% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada.

“Latvijas dzelzceļš” koncerna konsolidētie ieņēmumi 2021.gada 1.ceturksnī sasniedza 59,1 miljonus eiro, kas ir par 1,5 miljoniem eiro jeb 2,5% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. “Latvijas dzelzceļš” koncerna peļņa pēc nodokļiem 2021.gada pirmajā ceturksnī sasniedza 3,9 miljonus eiro.

2021.gada otrajā ceturksnī gan VAS “Latvijas dzelzceļš”, gan “Latvijas dzelzceļš” koncerns turpinās veicināt uzņēmuma darbības efektivitāti un produktivitāti, kā arī strādās pie esošajos ģeopolitiskajos apstākļos izaicinošās kravu apjomu noturēšanas un palielināšanas iespēju rašanas.